ไม่หลับไม่นอน ๙๔ บ่นไปเรื่อย

ตอนแรกของปี ๒๕๖๑ หลังจากที่ไม่ได้จัดไป ๑ ปีเต็มๆ แต่ก็หาสาระกันไม่เจอ เอาเป็นว่า จัดกันแก้คิดถึงนะครับ

A year went by with no episode. This one came out as something unexpected recording. Sorry for no agenda but it was something to say that we were still producing episodes this year.

Episode Date Duration Audio Video
MaiHlapMaiNon 94 No Agenda February 20, 2018 1 Hour 4 Minutes MP3 31 MB MP4 780 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *