ช่างคุย ๒๕๓ เข้าตลาดในทรรศนะของ นรากร ราชพลสิทธิ์

นรากร ราชพลสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง Eureka Design (เข้าสู่ตลาด MAI เมื่อปี ๒๕๕๔) เล่าความเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในมุมมองของเจ้าของบริษัท จากประสบการณ์ตรงของตัวเอง ช่างคุยตอนนี้เป็นช่างคุยในรูปแบบแรกๆของช่างคุย เมื่อเริ่มจัดรายการ

Narakorn Ratchapolsitte is the founder of eureka design public company limited, which went public in 2011 in Market for Alternative Investment (MAI) in Thailand. He offered his opinion on why some companies went public and tried to steer investors to see it from owners’ point of view. It explained why some stocks in the thai public markets were static. This episode was Changkhui in its original form.

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 253 IPO by Narakorn January 27, 2017 1 Hours 5 minutes MP3 63 MB MP4 1.5 GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *