ช่างคุย ๒๔๙ สัพเพเหระทั้งชอบและไม่ชอบปี ๒๕๕๘

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 249 Likes and Dislikes of 2015 Jan 3, 2016 1 Hour 54 Minutes MP3 103 MB MP4 1.3GB

จากเดิมจะทำ ๕ ชอบ ๕ ไม่ชอบ แต่พอรวมตัวกัน เกิดติดลม ไปไหนต่อไหน จนเกินเวลาที่ตั้งใจจะบันทึกไปมาก กลายเป็นผสมปนเปทั้งชอบและไม่ชอบของทั้ง ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย รัฐ สุภาพ และ ภาสกร หงษ์หยก รับชมแก้คิดถึงกันไปก่อนนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *