ช่างคุย ๒๔๘ ประสบการณ์ทหารเกณฑ์

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 248 Drafted May 25, 2015 47 Minutes MP3 22 MB MP4 538 MB

ฟังข่าวคราวการเกณฑ์ทหารมาทุกปี แต่ไม่ค่อยได้ยินว่า ชีวิตทหารเกณฑ์จริงๆเป็นอย่างไร ก็เลยชวนผู้ฟังช่างคุยสองท่านที่ได้ไปใช้ชีวิตทหารเกณฑ์มาคนละ ๑ ปีมาเล่าให้ฟัง คุณทรงพล คงประจักษ์ (บอม)ได้ไปประจำการทหารเรือ ส่วนคุณนวพล เอี๋ยวพานิช (บุ๊ค)ได้ไปประจำการทหารบก เล่าสู่กันฟังหลังจากที่ทั้งสองคนนำปลดแล้ว ขอบคุณทั้งสองท่านมากที่มาเล่าให้ฟัง


After having heard many stories and news about men who were drafted, we invited two of our listeners who went through the experience. Songpol Kongprachak (Bom) was drafted to the navy during 2013-2014 while Navapol Eiawpanich (Book) was with the army during 2014-2015. They both spent a year in their corresponding unit. Let’s hear their experiences, it’s not as bad as what we think.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *