ไม่หลับไม่นอน ๘๘ เพลงใครก๊อปเขามา

Episode Date Duration Audio Video
MLMN 88 Copyleft Songs April 11, 2015 1 Hour 27 Minutes MP3 84 MB MP4 634 GB

คุณตี๋น้อย (@XGlay) แนะนำหัวข้อนี้มา รัฐก็เลยนำมาขยายความ โดยมีอู๊ดมาร่วมคุยด้วยเหมือนเดิม คุยกันตามประสาหยิกแกมหยอกเหมือนเดิม


A topic suggested by @XGlay, a long-time listener of Changkhui. We discussed about various Thai songs which were ‘heavily-influenced’ by foreign songs. Some were pretty well known but some were kept secret for a long time until the arrival of YouTube. Hopefully this episode did not offend anyone, we intended to make it another funny episode, that was all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *