ช่างคุย ๒๔๗ นักบิน โดย ณัฐทยา ขวัญรักษ์

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 247 Pilot by Nattaya Khwanrak Feb 2, 2015 1 Hour 55 Minutes MP3 55 MB MP4 838 MB

จากผู้ฟังช่างคุยที่ติดต่อกันมาหลายปี มาให้ความเห็นในรายการผ่านทาง Facebook ก็หลายครั้ง จนมาทราบว่าเป็นนักบิน ก็เลยขอเชิญมาคุยกันสักหน่อยเกี่ยวกับชีวิตนักบิน มาเล่าให้ฟังว่า ชีวิตการเรียนเป็นอย่างไรจนมาถึงการออกมาบินเต็มตัว คุยกันจนเหนื่อย แม้ว่าจะมีอีกหลายเรื่องน่าถาม ขอขอบคุณ คุณณัฐทยา ขวัญรักษ์ ด้วยครับ


A long-time listener who gives regular contribution to the program via Facebook is a guest on this episode. He usually comments on aviation issue as he is a commercial pilot. We asks him to share his student pilot days up until today when he is a licensed pilot. The talk lasted over two hours and totally drained both his and our energy. Thank you Mr.Nattaya Khwanrak very much for this episode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *