ไม่หลับไม่นอน ๘๗ หนังเ_ี่ยๆของรัฐ

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 226 Knowing WiFi January 1, 2015 1 Hour 15 Minutes MP3 36 MB MP4 546 MB

หนังนอกสารบบหลายๆเรื่องที่ไม่แนะนำให้ดูกันเท่าไร หลายๆคนรู้จักแต่ไม่เคยคิดแม้แต่จะดู รัฐมาเล่าให้ฟังว่า มีเรื่องอะไรบ้าง เล่ากันแบบเบาๆ ไม่ต้องลงรายละเอียดมากนัก แถมท้าย ช่วงแนะนำสินค้า Airocide (https://www.facebook.com/AirocideThailand)


A somewhat-diluted version of introduction of snuff films. Rud talked about various films, mostly non-mainstreams. We intentionally did not specify any references due to some films’ explicit nature. We hoped you all enjoyed a small laugh on this episode as a happy new year present. Thank you our sponsor, Airocide (https://www.facebook.com/AirocideThailand).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *