กิโลที่ศูนย์ ๑๒ กฎ ๑๕ ข้อของนักวิ่ง โดยสถาวร จันทร์ผ่องศรี

แขกรับเชิญที่รอตารางเวลาให้ตรงกันมานานมาก ด้วยความที่ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี เดินสายเป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับนักวิ่งหลายที่ และได้รับเชิญให้ไปวิ่งทุกงานวันอาทิตย์ เมื่อได้คิวว่าง ก็รีบรับนัดทันที โดยเลือกหัวข้อจากที่ครูดินเขียนไว้แล้วใน Facebook.com/SathavornRunningClub มาขยายให้เข้าใจกันมากขึ้น

Most runners call him, Kru Din, meaning Teacher or Master Din (his nickname). A very well-known Thai runner who won the first medal for Thailand in marathon event in the 1985 SEA Games. He is still very active in running community, providing various talks and coaching for runners all over Thailand. His facebook page, Facebook.com/SathavornRunningClub, provides running tips and guidedance for beginners and experienced runners. We invite him over to elaborate his essay on 15 running principles.

Episode Date Duration Audio Video
KiloZero 12 Fifteen Running Principles for Runners by Sathavorn Chanpongsri November 3, 2014 1 Hour 41 Minutes MP3 91 MB MP4 723 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *