ช่างคุย ๒๔๕ Everest Base Camp

เตือนกันไว้ก่อนว่า ถ้าไม่ชอบเรื่องเที่ยวกันจริงๆ ให้ข้ามตอนนี้ไปได้เลย นอกจากจะยาวมากแล้ว ยังมีแต่เรื่องเที่ยวอย่างเดียว ไม่มีเรื่องเทคโนโลยีเลย ๒ ชั่วโมงกับการเดินเท้าไปยัง Everst Base Camp โดยมีภาพประกอบจากคุณ วิทิตนันท์ โรจนพานิช สงสัยจริงๆว่า ดูเทปนี้กันจบ จะมีคนอยากไปเพิ่มขึ้น หรือน้อยลงกันแน่


This episode is not a tech episode. Our friend, Ning, went to a trip to Everest Base Camp. One of those 100-things-you-should-do-before-you-die. Ning obviously bought that and came back somewhat disappointed. Well, it was not the scene, it was a lot more to do with what you don’t see in those beautiful pictures but you have to endure the experience. All photos are taken by Mr. Vitidnan Rojanapanich.

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 245 Everest Base Camp August 4, 2014 2 Hour 22 Minutes MP3 68 MB MP4 1.4 GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *