กิโลที่ศูนย์ ๑๑ อุบัติเหตุมะเร็งกับปลานักวิ่ง

Episode Date Duration Audio Video
KiloZero 11 Pla and her ordeal through nasal cavity cancer June 16, 2014 1 Hour 30 Minutes MP3 21 MB MP4 655 MB

ผ่านมาหลายตอน เจอนักวิ่งที่จริงจัง สมัครเล่น หรือ วิ่งเกินที่ทั่วๆไปวิ่งกัน แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเจอนักวิ่งที่ประสบเคราะห์กรรม เป็นมะเร็งในโพรงจมูก โดยไม่มีเค้าลางมาก่อน จนทำให้ทำเคมีบำบัด ร่างกายทรุดโทรมจนไม่ได้นึกว่าจะกลับมาวิ่งได้อีก แต่เธอก็ทำได้ และทำได้ดีเสียด้วย เริ่มใหม่จากวิ่งได้แค่ ๓๐๐ เมตร เธอกลับมาวิ่งระยะมินิมาราธอน (๑๐.๕ กิโลเมตร)ที่ laguna phuket international marathon 2014 เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่เวลา ๑ ชั่วโมง ๔ นาที ตอนนี้น่าจะเป็นกำลังให้หลายๆคนได้ดี ขอบคุณปลามากที่มาเล่าประสบการณ์ ติดตามเธอได้ที่ Facebook.com/porpla.panita


We have met a few runners in our programs, but no one has gone through such painful as the runner in this episode. Pla, a thirty-something runner, was a serious runner who managed a mini-marathon, 10.5km, in 56 minutes before she was diagnosed with Nasal Cavity Cancer (Nasopharynx Cancer) in 2009. It was like she was hit by a car with no warning. She went through 8 months of painful experience during the treatment, including chemotherapy. She came out fully recovered with no muscles left. She could only ran 300 meters before she was out of breath. That was 2010. In June 8, 2014, this year, she managed to finish a minimarathon on Laguna Phuket International Marathon in 1 hour 4 minutes. This was her story. See her at Facebook.com/porpla.panita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *