ช่างคุย ๒๔๔ Minockio.com

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี 3D Printing เป็นที่พูดถึงกันมากทั้งในและนอกประเทศ พูดถึงในแง่ที่ว่า ผู้บริโภคทั่วไปสามารถสั่งทำ 3D printing กันได้บ้างแล้ว เราเจอบริษัทคนไทยที่สนใจนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาทำเป็น 3D Model โดยเน้นทำให้เป็น character ที่เป็น animation และปรับให้เป็นหน้าตาที่มาจากพื้นฐานของคนจริงได้ ติดตามผลงานพวกเขาได้ที่ Minockio.com และ Facebook.com/Minockio


3D printing is generally considered the next big thing and has become affordable in the last few years. Minockio is a Thai company that tries to capitalize on the technology, offering 3D animation model based on each individual character. A customer can select all appearances for his or her model of choice and add his or her face as a base for the model. Minockio will then print the model in 3D and deliver to the customer within two weeks. You may see more of them at Minockio.com and on Facebook.com/Minockio.

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 244 Minockio.com April 21, 2014 51 Minutes MP3 12 MB MP4 465 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *