ไม่หลับไม่นอน ๘๕ รัฐอยาก Drama

Episode Date Duration Audio Video
MaiHlapMaiNon 85 Drama by Rud April 6, 2014 49 Minutes MP3 23 MB MP4 353 MB

ตั้งใจจะบันทึกเรื่องหนังหลายภาค แต่เนื่องจากว่า ในช่วงเวลาที่มีการบันทึกรายการ (๕ เมษายน ๒๕๕๗) มีหลายเรื่องเหลือเกินที่เกิดขึ้นที่รัฐอยากคุยด้วย ก็เลยอารัมภบทนอกเรื่องไปเยอะ เยอะจนต้องหั่นออกมาเป็น ๑ ตอน เพราะรัฐอยาก drama มาก เป็นตอนที่ไร้สาระที่สุดที่เคยจัดกันมา พอฟัดพอเหวี่ยงกับตอน บ่นน้ำท่วมเมื่อสองปีก่อนหน้านี้


We started off intending to talk about movies with sequels. However, due to current “drama” issues in Thailand, we ended up talking about these stories. Since we had spent almost an hour on it so we made this an episode of its own. This was, by far, the most non-sense episode of Changkhui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *