กิโลที่ศูนย์ ๘ ประสบการณ์มาราธอน

Episode Date Duration Audio Video
KiloZero 8 Marathon Experience February 10, 2014 1 Hour 4 Minutes MP3 15 MB MP4 537 MB

คุณทวีวุฒิ วัยเจริญ @taweewut วิ่งมาราธอนไปสี่ครั้งในปี ๒๕๕๖ และผู้จัดท่านหนึ่ง คือ คุณภาสกร @changkhui ก็วิ่งไปสามครั้งในปีเดียวกัน เราเลยมาเล่าประสบการณ์การไปวิ่งมาราธอนในรูปแบบของนักวิ่งที่เพิ่งเข้าร่วมมาราธอนในปีแรกให้ฟังว่า สะบักสะบอมขนาดไหนครับ


Taweewut Waicharoen completed four marathons in 2013 and Passakorn did threes in the same year. We both shared our marathon experiences; how we prepared and how we felt. This was rather a tell-you-all experience, how we felt during the run and afterwards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *