กิโลที่ศูนย์ ๗ ตอบคำถาม

Episode Date Duration Audio Video
KiloZero 7 Q and A January 20, 2014 40 Minutes MP3 19 MB MP4 412 MB

ว่างเว้นจากการจัดรายการไปหลายเดือน แม้จะไม่ได้ว่างเว้นจากการวิ่ง กลับมาจัดรายการเพื่อให้ทราบว่า เรายังอยากจัดอยู่นะครับ ก็เลยบันทึกรายการกันเบาๆ มาตอบคำถามที่หลายๆคนชอบถามเกี่ยวกับเรื่องวิ่ง ตอบเท่าที่ทราบและจากประสบการณ์ ถ้าท่านใดมีความเห็นที่แตกต่าง หรือเสริม ก็แนะนำกันมาได้เลยครับ


It has been a long while since the previous episode. On this first episode of 2014, we discussed a few questions that we were asked quite frequently. This is a way of saying that we are back.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *