ช่างคุย ๒๔๓ ๕ ชอบ ๕ ไม่ชอบ ปี ๒๕๕๖ ของ @Ripmilla และ @RudSooparb

ตอนปลายปี สรุป ชอบ ไม่ชอบ ของแต่ละคน ปีนี้ เราให้ .ศุภเดช (@Ripmilla) และ รัฐ สุภาพ (@RudSooparb) ว่ากันให้เต็มที่ครับ


As the traditional end-of-year episode, we invited @Ripmilla and @RudSooparb to share their 5 likes and 5 dislikes of 2013.

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 243 5 Likes 5 Dislikes of 2013 by @Ripmilla and @RudSooparb Dec 31, 2014 1 Hour 49 Minutes MP3 25 MB MP4 1,000 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *