ช่างคุย ๒๔๐ ประสบการณ์ Mobile App

รู้จักทั้งเจ้าของ Moible App แล้ว และก็รู้จักคนรับทำ Mobie App อย่ากระนั้นเลย จับทั้งสองฝ่ายมานั่งคุยกันว่า ประสบการณ์เป็นอย่างไรบ้าง จากฝั่งคนที่เป็นเจ้าของความคิด และไปหาคนมาสานต่อความคิดนั้นให้เป็นรูปร่­าง กั้ง (@Kangg) มาเล่าว่า กว่าจะเป็น VideOH app ออกมาขาย ใช้เวลาและความพยายามเท่าไร และได้คุณ จุล แห่ง DigitopolisStudio.com มาเล่าให้ฟังถึงปัญหาและประเด็นที่ต้องคิด เพื่อทำความฝันนั้นให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่า­ง ขอขอบคุณทั้งกั้งและจุลด้วยที่มาเล่าประสบ­การณ์ให้ฟังครับ


Kangg (@Kangg) launched a mobile app, VideOH, in August this year after a year in development. We asked him to share his experience during the time. We also invited Jul from DigitopolisStudio.com to share his experience. Digitopolis Studio was a mobile app developer who produced several mobile apps in Thailand. It was a very valuable experience to hear from both sides of the story.

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 240 Mobile App Experience October 7, 2013 1 Hour 19 Minutes MP3 36 MB MP4 615 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *