ช่างคุย ๒๓๗ The VC Group โดย ดร. เจน จูฑา

ดร. เจน จูฑา ผู้ก่อตั้ง the VC Group มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า เป็นมาอย่างไร ทำไมถึงได้กลายมาเป็น The VC Group ที่ได้รับเงินลงทุนจากบริษัทในเครือของ Foxconn ได้ นอกจากนี้ก็ยังยกตัวอย่างของสินค้าและบริการที่ทางบริษัทเปิดตัวตัวสู่ตลาดให้ฟังกันว่า แนวคิดการทำตลาด ทำกันอย่างไร


Dr. Jay Jootar, the chairman and founder of the VC Group, shared his experience how he came about to form the company and its products. It’s an interesting story of how a Thai company managed to get some foreign angel investor funding in Thailand. And it was not a typical investor, either, it was Foxconn, well-known for its Apple-manufacturing base. Sorry for the video production of this podcast, the producer was too pre-occupied with the pre-production to setup the camera properly.

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 237 The VC Group by Dr.Jay Jootar April 8, 2013 1 Hour 7 Minutes MP3 31 MB MP4 320 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *