ช่างคุย ๒๓๖ Unique Running

ไปวิ่งงาน Unique Running มาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕๕ เพื่อที่จะพบว่า ผู้จัดงานแต่ละคน ทำงานประจำปริษัทเดียวกันทั้งนั้น และมาช่วยกันจัดงานเป็นกิจกรรมเสริมของบริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) Dai-Ichi Kikaku (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่ โฆษณา อ้าว แล้วทำอย่างไร ถึงได้มาจัดงานวิ่งกันอย่างเป็นจริงๆเป็นจัง ปีละ ๓ จุด ด้วยความที่ชอบวิ่งอยู่แล้ว ผู้จัดรายการกิโลที่ศูนย์ทั้งสองคน ก็เลยมาไขข้อสงสัยกัน ทางผู้จัดจะมีงานวิ่งกันวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่เขาใหญ่นี้นะครับ ข้อเพิ่มเติมได้ที่ GoodSportsThailand.com และ Facebook.com/UniqueRunning


We joined Unique Running at Ayudhaya on November 25, 2012, to find out that the whole event was organized by people who worked at the advertising agency Dai-Ichi Kikaku (Thailand). They organized three running events a year; Ayudhaya, Khaoyai and Sukothai. What was so amazing was the fact that they were doing these as part of their office workloads. They shared their experience in learning how to organize running events and lessons learnt along the way. There would be a half-marathon running event on March 3, 2013. More information at GoodSportsThailand.com andFacebook.com/UniqueRunning.

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 236 Unique Running Feb 18, 2013 1 Hour 29 Minutes MP3 42 MB MP4 439 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *