กิโลที่ศูนย์ ๒ วิ่งลดน้ำหนัก

Episode Date Duration Audio Video
KiloZero 2 Run for Weight Loss February 4, 2013 53 Minutes MP3 25 MB MP4 263 MB

@9aum ลดน้ำหนักจาก ๑๐๕ กิโลกรัม ลงมาเหลือ ๗๘ กิโลกรัมใน ๗ เดือน ส่วน @LookHin พบว่า ตัวเองเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ ๓๒ ปี ก็เลยมาวิ่ง จากระดับน้ำตาลในเลือดที่ ๓๔๐ mg/dl ลงมาที่ ๑๒๐ mg/dl และกลายเป็นคนที่ติดวิ่ง ต้องมาวิ่งทุกวัน วันละ ๑๐ กิโลเมตร พวกเขาทำอย่างไร มาดูกัน


After viewing the first episode of KiloZero, @9aum , an old friend of Changkhui’s, would like to share his experience. After seeing his photos, it was obvious that there was a story to tell here. He managed to go from 105 kg to 78 Kg in seven months. How he did it? By running and bicycling. He also invited his friend, @LookHin, to share his experience. @LookHin was diagnosed with diabetes at the age of 32 with blood sugar level of 340 mg/dl. He managed to get it down to 120 mg/dl by running as well. He was now a very dedicated runner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *