ช่างคุย ๒๓๓ บันทึกไทย โดย ธัญญา ผลอนันต์

หลายๆคนรู้จักอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ จากผลงานงานเขียนด้าน MindMap แต่มาช่างคุยครั้งนี้ อาจารย์มาแนะนำหนังสือ บันทึกไทย ซึ่งเป็นผลงานรวบรวมสถิติต่างๆในเมืองไทย โดยทีมงานของอาจารย์ ทั้งนี้ เนื่องจากว่า อาจารย์ได้ไปพบเห็นการบันทึกสถิติต่างๆที่น่าสนใจของสิงคโปร์ ที่มีทีมงานทำงานด้านนี้ โดยเฉพาะ พอหันกลับมาดูเมืองไทยบ้าง ก็พบว่า เคยมีหลายๆท่านทำไว้บ้างแล้วในเมืองไทย แต่ไม่ได้รวบรวมอย่างต่อเนื่อง ก็เลยกลายมาเป็นผลงานเล่มนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ThailandBookOfRecords.com


Tanya Pon-anand, mostly known for the Mindmap initiatives in Thailand, was somewhat intrigued during his 2010 trip to Singapore by the Singapore initiative in recording Guinness-like records only for Singapore. Out of curiosity, he conducted his own study and found that there were some early such initiative in Thailand many many years ago and they were all dis-organized so he came up with the “Thailand Book of Records” to keep the record straight. This was really a huge task and would require lots of dedication. He and his wife shared their experience during the production of the book and their commitment to update the book on an annual basis. You may find out more about the book at ThailandBookOfRecords.com.

Episode Date Duration Audio Video
Changkhui 233 Thailand Book of Records December 31, 2012 55 Minutes MP3 25 MB MP4 260 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *