ไม่หลับไม่นอน ๘๒ Batman

Episode Date Duration Audio Video
MaiHlapMaiNon 82 Batman July 19, 2012 2 Hour 16 Minutes MP3 62 MB MP4 634 MB

หลังจากที่พยายามนัดมาหลายที เราก็สามารถนัด @comics66 มาคุยเรื่อง american comics ได้เสียที โดยที่เรามาทราบในภายหลังว่า @comics66 นั้น มีด้วยกันสามคน นอกจากนี้ หัวข้อที่พวกเราเลือกคือ Batman ก็เป็นเรื่องที่ภาพยนตร์เข้าฉายในปีนี้ด้วย และเป็นการบันทึก ๑ สัปดาห์หลังจากที่รายการแฟนพันธ์แท้ ตอน Batman เพิ่งออกไป และผู้ชนะในรายการ ก็คือคุณโจ้ (ประวิทย์ สารธรรมวุฒิกุล @VoeTen) หนึ่งในสามผู้ริเริ่ม Comics66.com นั่นเอง คุณโจ้ ยังชวนเพื่อนๆอีกสามท่านมาร่วมวงสนทนาด้วย นั่นคือ คุณ เจนวิทย์ วิทยเดช (@Alecaster) คุณอธิปติ อุทัยศรี (Facebook.com/atippate.utaisri) และคุณอดิศักดิ์ สุทธิ (@Alex_Batman1) และแน่นอน ด้วยหัวข้อ รัฐ สุภาพ (@RudSooparb) รับเป็นผู้ดำเนินรายการเองครับ


After our somewhat failed attempt to make an episode on american comics, we managed to pull in a well-respected webmaster of Comics66.com to tell us stories on american comics. We selected Batman without knowing that the Dark Knight Rises would be released two weeks later. Also, Prawit Sarawuthamakul (Joe or@VoeTen), the web master, just won the Fan Pan Thae game show award on Batman. He was kind enough to invite three other competitors from the show to share their Batman passion, there were Janewit Wittayadech (@Alecaster), Adisak Suthi (@Alex_Batman1) and Athippate Utaisri (Facebook.com/atippate.utaisri). Rud Sooparb (@RudSooparb) did an excellent job of running the show.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *