ไม่หลับไม่นอน ๘๐ X Japan ตอน ๒

Episode Date Duration Audio Video
MaiHlapMaiNon 80. X Japan, part 2 December 10, 2011 1 Hour 15 Minutes MP3 34 MB M4V 491 MB

ย้อนไปเมื่อปี 1982 สองคู่ซี้ Yoshiki และ Toshi ก่อตั้งวงดนตรี “X” ในญี่ปุ่น มาบัดนี้ 2011 “X Japan” หรือ “X” ในอดีต ได้กลายเป็นวงดนตรีระดับอินเตอร์ และเพิ่งมาระเบิดความมันส์ที่เมืองทองธานี เมื่อเดือนที่แล้ว ในช่วงน้ำท่วม …ช่างกล้า… จุดนี้ นำมาซึ่งความสนใจของ @kanjanaho ซึ่งนั่งเบื่อๆ เซ็งๆ ช่วงหนีน้ำไปภูเก็ต ได้เข้าไป ดู สืบ ค้น ฟัง ประวัติของพวกเขา และกลายเป็น Big Fan ในช่วงข้ามคืน กลับมากรุงเทพฯ ก็มาคะยั้นคะยอให้รีบหาผู้รู้มาจัด MLMN ตอนนี้โดยด่วน พวกเขามีดีอะไรกัน ตอนนี้เป็นตอนที่ สอง ตอนจบแล้ว


By being the only band that did not cancel their concert in Bangkok during the flood crisis on November 8, 2011, X Japan had commanded a very strong cult following in Thailand. @XGlay, a long time fan of the band and , also, a listener of Changkhui, told the band history with Rud’s contribution from time to time. @XGlay brought along some CD collections to show and play in the episode. Kanjana who became a fan recently also joined to show her support for the band. This was the second part of the recordings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *