ไม่หลับไม่นอน ๗๙ X Japan ตอน ๑

Episode Date Duration Audio Video
MaiHlapMaiNon 79. X Japan, part 1 December 3, 2011 1 Hour 3 Minutes MP3 29 MB M4V 411 MB

ย้อนไปเมื่อปี 1982 สองคู่ซี้ Yoshiki และ Toshi ก่อตั้งวงดนตรี “X” ในญี่ปุ่น มาบัดนี้ 2011 “X Japan” หรือ “X” ในอดีต ได้กลายเป็นวงดนตรีระดับอินเตอร์ และเพิ่งมาระเบิดความมันส์ที่เมืองทองธานี เมื่อเดือนที่แล้ว ในช่วงน้ำท่วม …ช่างกล้า… จุดนี้ นำมาซึ่งความสนใจของ @kanjanaho ซึ่งนั่งเบื่อๆ เซ็งๆ ช่วงหนีน้ำไปภูเก็ต ได้เข้าไป ดู สืบ ค้น ฟัง ประวัติของพวกเขา และกลายเป็น Big Fan ในช่วงข้ามคืน กลับมากรุงเทพฯ ก็มาคะยั้นคะยอให้รีบหาผู้รู้มาจัด MLMN ตอนนี้โดยด่วน พวกเขามีดีอะไรกัน ติดตามได้กับ MLMN ตอนที่ ๗๙ ณ บัดนาว


By being the only band that did not cancel their concert in Bangkok during the flood crisis on November 8, 2011, X Japan had commanded a very strong cult following in Thailand. @XGlay, a long time fan of the band and , also, a listener of Changkhui, told the band history with Rud’s contribution from time to time. @XGlay brought along some CD collections to show and play in the episode. Kanjana who became a fan recently also joined to show her support for the band. This was the first part of the recordings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *