ไม่หลับไม่นอน ๗๘ บ่นน้ำท่วม

Episode Date Duration Audio Video
MaiHlapMaiNon 78. Flood, Flood, Flood November 5, 2011 1 Hour 5 Minutes MP3 30 MB M4V 408 MB

เพื่อเป็นการคลายเครียดทั้งทางด้านคนจัด และทางด้านคนฟัง เราเลยมาชวนกันจัดรายการ โดยไม่มีหัวข้อที่ชัดเจน ทั้งอู๊ดและรัฐมาเล่าให้ฟังว่า แต่ละคนไปทำอะไรกันมาบ้างระหว่างที่รอน้ำท่วมว่าจะมาเยือนบ้านแต่ละท่านเมื่อไร มีทั้งเดินทางไปไหน และไปดูหนังเรื่องอะไรมาบ้าง


In order to relieve our own and our listeners stress level, we decided to record an episode with no specific topic. We shared what each had been doing during the flood crisis. Some went up country with no specific destination. We also talked about what movies we had been seeing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *