ไม่หลับไม่นอน ๗๓ หนังที่เสียเวลาดู ตอน ๒

Episode Date Duration Audio Video
MaiHlapMaiNon 73. Wasted Time, 2 May 28, 2011 1 Hour 11 Minutes MP3 20 MB M4V 486 MB

ล่าช้าจากที่ตั้งใจไว้ถึง ๒ เดือนกว่าจะได้บันทึกรายการหัวข้อนี้ มากันหลายคน ทั้งรัฐ แพน อู๊ด นก และ หงษ์ แต่ละคนก็ให้ความเห็นต่างๆกันไปสำหรับหัวข้อนี้ หลายเรื่องอาจจะเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคน แต่กลับเป็นหนังที่เสียเวลาดูสำหรับบาง หวังว่าคงเป็นตอนที่ไม่เสียเวลาฟังนะครับ ตอนนี้เป็นตอนสอง เป็นตอนที่ว่ากันด้วยเรื่องของรัฐล้วนๆ ฟังแล้วก็นึกสงสัยจริงๆว่า แล้วรัฐจะเสียเวลาดู(ต่อ)ทำไม


A somewhat continuation from the previous episode, eventhough it was recorded two months later. This time we discussed about movies that each felt wasting his or her time. This was a rather personal issue. Everyone has different opinion in what movies he or she did not particularly enjoy. This second part was more on Rud’s selection. After listening to his lists, we really have to wonder why he is wasting his time on these movies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *