ไม่หลับไม่นอน ๗๒ หนังที่เสียเวลาดู ตอน ๑

ล่าช้าจากที่ตั้งใจไว้ถึง ๒ เดือนกว่าจะได้บันทึกรายการหัวข้อนี้ มากันหลายคน ทั้งรัฐ แพน อู๊ด นก และ หงษ์ แต่ละคนก็ให้ความเห็นต่างๆกันไปสำหรับหัวข้อนี้ หลายเรื่องอาจจะเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคน แต่กลับเป็นหนังที่เสียเวลาดูสำหรับบาง หวังว่าคงเป็นตอนที่ไม่เสียเวลาฟังนะครับ ตอนนี้เป็นตอนแรก


A somewhat continuation from the previous episode, eventhough it was recorded two months later. This time we discussed about movies that each felt wasting his or her time. This was a rather personal issue. Everyone has different opinion in what movies he or she did not particularly enjoy.

Episode Date Duration Audio Video
MaiHlapMaiNon 72. Waster Time, 1 May 28, 2011 52 Minutes MP3 13 MB M4V 350 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *